Pages

MY NEW PREZI!!!!!

Friday, 16 December 2011

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

KESAHAN


-Ia merujuk kepada darjah ketepatan proses penaksiran menaksir konsep yang tertentu yang hendak diukur penilai.


-Ia juga merujuk kepada 2 perkara:
 1) Kesahan instrumen
 2) Kesahan inferens/kesimpulan


KEBOLEHPERCAYAAN


-ia merujuk kepada ketekalan alat pengukur dalam mengukur aspek yang hendak diukur.


Bagaimana untuk menentukan kebolehpercayaan ujian?


1- kaedah uji-uji semula
2-ukuran kesetaraan
3-ketekalan antara pemeriksa
4-ketekalan dalaman 
5-kaedah belah 2

0 comments:

Post a Comment