Pages

MY NEW PREZI!!!!!

Friday, 16 December 2011

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN

KESAHAN


-Ia merujuk kepada darjah ketepatan proses penaksiran menaksir konsep yang tertentu yang hendak diukur penilai.


-Ia juga merujuk kepada 2 perkara:
 1) Kesahan instrumen
 2) Kesahan inferens/kesimpulan


KEBOLEHPERCAYAAN


-ia merujuk kepada ketekalan alat pengukur dalam mengukur aspek yang hendak diukur.


Bagaimana untuk menentukan kebolehpercayaan ujian?


1- kaedah uji-uji semula
2-ukuran kesetaraan
3-ketekalan antara pemeriksa
4-ketekalan dalaman 
5-kaedah belah 2

PENTAKSIRAN, PENGUJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN

PENTAKSIRAN


Pentaksiran -proses mengumpul data tentang apa yang pelajar tahu dan laukan


PENGUJIAN


Pengujian- proses mengumpul data secara sistematik


PENILAIAN


Penilaian-proses membandingkan data untuk menentukan nilainya


PENGUKURAN


Pengukuran-proses yang menggunakan skala standard atau alat pengukur


-Ujian ialah salah satu alat pengukuran.

Friday, 2 December 2011

MY NEW PREZI!!!!!

AKHIRNYA MY MOVIE MAKER TELAH DITUKARKAN SEPENUHNYA KEPADA PREZI...PERASAAN SANGAT GEMBIRA WALAUPUN BUAT LAST MINUTE KERANA KESUNTUKAN MASA....